26/4 – 3/5 håller vi stängt då Auktionisten i Södertälje flyttar till nya lokaler.

Öppnar återigen 4/5