Allmänna säljråd

Om du har för avsikt att sälja ett fåtal objekt är det av stor vikt att du är förberedd och läser auktionsföretagets regler.

Att tänka på innan du säljer på auktion

Om du har för avsikt att sälja ett fåtal objekt är det av stor vikt att du är förberedd och läser auktionsföretagets regler. Du kan aldrig klaga på uttagna avgifter för fotografering, provision, slagavgift och förseningsavgifter i efterhand.

Var noga med att få ett kontrakt/inlämningsbevis på alla inlämnade föremål.  Fota gärna dina föremål innan inlämning. Om objekten innehåller större värden skall värderingar och bevakningspris finnas med.  Var medveten om att du vill ha så höga bevakningar som möjligt och auktionsförrättaren vill ha så låga bevakningar som möjligt så att objektet säljs. Erfarenheterna säger att låga bevakningar oftast ger höga slutpriser.

Var noga med att ta reda på alla avgifter som gäller. Många frågar om provisionen och glömmer att fråga om slagavgifter, fotoavgifter och försäkringsavgifter. 

Det är av stor vikt att du själv gör en konditionsdokumentation över dina sköra objekt innan inlämning.

Om det finns historia att berätta om föremålet, skriv ner en sammanfattning. Har du dokumenterad historik, så kallad proveniens, kan denna förhöja värdet avsevärt. Vi får inte glömma att auktionsförrättaren säljer oftast föremålet i inlämnat skick. Att rengöra, putsa eller limma fast lösa delar ökar säljbarheten.