Fackuttryck

Är du ny inom auktionsvärlden? Inom auktionsvärlden finns en rad olika fackuttryck – här förklarar vi de mest väsentliga!

Vanliga auktionsbegrepp

Föremålets värde på auktion
Detta värde är vägledande och bygger på en jämförelse mellan samma slags eller liknande föremål som tidigare är sålda på auktion.

Utropspris
Utropspriser är ett uttryck som auktionsförrättaren använder sig av för att få igång budgivningen. Auktionsförrättaren gör en tolkning av föremålets värde med stöd av sin erfarenhet och prisbilden från tidigare sålda lika eller liknande föremål. Alltså, utropspris är inget värde utan ett startpris för att locka kunder att ingå i budgivningen. Utropspriset bör ändå ligga i närheten av föremålets värdering.

Föremålets försäljningspris i affär
Du kan inte förvänta dig att affärsinnehavare kan ha samma priser på föremål som försäljningspriser på auktion. Många gånger är priserna betydligt högre i affär. Prisbilder på en och samma vara kan också variera väldigt mycket. Allt beror på affärens läge, renommé och köpintresset.

Försäkringsvärde
Vår bedömning är att det inte finns en klar beskrivning av vad försäkringsvärde är. Denna term används ofta av värderingsmän men inte av försäkringsbolagen själva. Självklart kan dyrare föremål försäkras men då handlar det om uppgörelse mellan försäkringsbolagets egen anlitade värderingsman och ägaren av föremålet.

Bevakningspris eller reservationspris
Många vet att inlämning på auktion är förenat med möjligheten att få bra betalt för sitt föremål. Auktionsförrättaren vet i allmänhet något om intresset för ditt föremål och kan vägleda säljaren genom att analysera tidigare auktionsresultat. Är ditt föremål högt värderat så vill du inte sälja ditt föremål för billigt, men samtidigt vill inte auktionsförrättaren ha för hög bevakning, då är risken stor att objektet inte blir sålt. Därför måste du komma överens med auktionsförrättaren vilket lägsta klubbat pris som skall gälla för att försäljning skall kunna ske. Detta pris kallas för bevakningspris eller reservationspris.

Följerättsavgift
I en del av ”Bildupphovsrätten” ingår ”följerätten”. Denna avgift är kopplad till konstnären och dennes efterlevande. Avgifter betalas av köparen. Mer information om följerätten kan fås på hemsidan www.bildupphovsratt.se.

Klubbat pris
När auktionen börjat och budgivningen överskrider bevakningspriset, är det förhoppningsvis minst två köpare som bjuder på föremålet. När endast en budgivare finns kvar i budgivningen meddelar auktionsförrättaren med ett klubbslag att budgivningen är avslutad. Vi har då fått ett klubbat pris, alltså det klubbade priset är det vinnande budet i auktionen. På nätauktioner sköts hela processen elektroniskt, klubbslaget sköts av ett datorprogram.