Förmedling

Förmedling är en alternativ försäljningsmetod för dyrare föremål.

Sälja hög kvalitet

En förmedlare är en person/företag som åtar sig uppdraget att för säljarens räkning sälja till potentiell köpare under bestämda givna villkor. Denna form ställer höga formella krav på säkerhet och professionell hantering.

Att sälja konst och antikviteter med hög kvalitet fodrar många gånger noggrann planering och tålamod. Auktioner är bra, snabb och effektiv försäljning. För mycket dyra föremål blir hanteringen känsligare, speciellt om det finns risker att föremålet blir återropat på auktion. En för kraftig exponering mot marknaden kan ge motsatt effekt, intresset falnar. För en viss kundkrets är det av stor vikt att objektet inte visats på marknaden under lång tid, helst aldrig. Däremot skall objektet ha en stark proveniens. Att kunna beskriva historien bakom objektet ger tyngd och förtroende för äktheten. Som sagts, auktioner är bra, förmedling kan vara ett alternativ.

Är du intresserad av att sälja föremål av hög kvalitet med hjälp av vår förmedling?