Att Sälja kvarlåtenskap

Läs våra råd och förberedande steg kring försäljning av kvarlåtenskap och hantering av dödsbo.

EN LYCKAD AFFÄR startar alltid med ett bra val

Oavsett om lösöret i ett dödsbo har högre eller lägre värden så finns det alltid intresse från marknadens handlare att göra affär kring lösöret eller medföljande tjänster.

Tvister mellan parter i ett dödsbo är vanligt förekommande. I dessa fall brukar advokater anlitas som åtar sig uppdraget att ansvara för avyttring, försäljning och fördelning av värden. I samband med dödsbon med mindre värden är det vanligt att begravningsentreprenören handhar kontakten med olika aktörer för tömning, frakter och städning. I båda dessa fall belastas dödsboet med en hel del kostnader.

I vissa juridiska fall är det nödvändigt att anlita advokater men i de flesta fallen skulle dödsboets ägare vinna stora pengar på att lägga ned lite tid på att hitta seriösa auktionsförrättare. Seriösa auktionsförrättare är inte affärsmän, deras intresse verkar endast för att betalt för den tjänst de utför, dvs att sälja varor i kundens namn. Tjänster som tömning, frakter och städning är faktiskt förhandlingsbara tjänster, här finns mycket pengar att vinna om man nu orkar.

Våra råd

 • Advokat anlitas då det finns stora värden kopplat till tvister mellan parter i dödsboet. Vi kan rekommendera Kaliber Advokatbyrå.
 • I samtliga andra fall, försök att vara väl förberedd. Det är tidspressen och den uppkomna situationen som gör att fel beslut tas. Den sämsta och mest vanliga är att ta tag i hanteringen av föräldrahem strax efter föräldrarna gått bort. Det finns inget som hindrar dig att upprätta en plan för dig själv eller tillsammans med syskon långt innan.

  förberedande steg

  Vi rekommenderar förberedande hantering i 3 steg:

  • Tag kontakt med bank, de kan ge information om vad du skall tänka på när väl dagen kommer. I dag hanterar de också ev. försäljning av bostad.
  • Tag därefter kontakt med en seriös auktionsfirma. En seriös auktionsfirma besitter kunskaper och har oftast kostnadseffektiva lösningar gällande tömning, frakt och städning. Kostnadsfria värderingar och råd ingår oftast. Inga värden försvinner, all försäljning sker i säljarens namn.
  • Ta till sist kontakt med en begravningsentreprenör som sköter begravningsprocessen.